Правапіс·org

Уладзімір Каткоўскі,


<a href=»articles/art_minsk_guide.html»>па-беларуску</a>

summary by Uladzimir Katkoŭski

<img src=»old_minsk.gif» width=»78» height=»95» alt=»Old Minsk Symbol» />temporary under reconstruction not ready still to be done. temporary under reconstruction not ready still to be done. minsk, belarus. temporary under reconstruction not ready still to be done. temporary under reconstruction not ready still to be done. minsk, belarus. temporary under reconstruction not ready still to be done. temporary under reconstruction not ready still to be done. minsk, belarus.

СПАДАРОЖНІК ПА МЕНСКУ

Выданне Менгарсавету і рэдакцыі газ. «Рабочий»

1930 г.

АГУЛЬНЫЯ СПРАВАЧНЫЯ ВЕСТКІ

Ґазэты Часопісы

</tr> <tr class=»even»>

«Зьвязда»

«Рабочий»

«Савецкая Беларусь»

«Orka»

«Піонэр Беларусі»

«Раўдонасіс артояс»

«Юнгэр арбэтэр»

«Юнгэр ленінец»

«Іскры Ілліча»

«Чырвоная Зьмена»

«Акцябр»

«Беларуская вёска»

«Беларускі батрак»

«Беларускі гандлёвы бюлэтэнь»

«Паляўнічы Беларусі»

«Беларуская работніца і сялянка»

«Соцыялістычнае будаўніцтва»

«Чырвоная Беларусь»

«Полымя»

«Маладняк»

«Узвышша»

«Бальшавік Беларусі»

«Комуністычнае выхаванне»

<img src=»wilna_bahnhof.jpg» width=»226» height=»143» alt=»Minsk. Wilenski Vagzal» /> У 1930 годзе нават камуністы пісалі з мяккімі знакамі! «Спадарожнік» напісаны па-беларуску клясычным правапісам, але ўважлівы чытач адразу ж убачыць, што мова «Спадарожніку» мае шэраг асаблівасцяў і трохі адрозьніваецца ад сучаснай мовы «Нашай Нівы» ці іншых выданняў, якія карыстаюцца клясычным правапісам сёння, праз семдзесят тры гады. Гэтыя дробныя адрозьненні як балючыя ўколы ігліцы напамінаюць нам, што ў нас усё яшчэ няма адзінага сучаснага стандарту «тарашкевіцы». Але ж гэта тэма для асобнага артыкулу. Тут я стаўлю за мэту проста пералічыць, падсумаваць асаблівасці мовы гэтага тэксту.

These are the excerpts from the rare edition of Minsk city guide «Spadarozhnik pa Miensku» that was published in 1930.

Language Total Share

</tr> <tr class=»even»>

Belarusian 20 61%

</tr> <tr class=»odd»>

Yiddish/Hebrew 8 24%

</tr> <tr class=»even»>

Russian 3 9%

</tr> <tr class=»odd»>

Polish 2 6%

    • Уладзімір Каткоўскі